Τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης φ14 της Ελέμκο με σφικτήρες επιμήκυνσης συνολικού βάθους 7.5 μέτρων!

Το κάρφωμα των ηλεκτροδίων έγινε με το πιστολέτο sds max της stayer μέσα σε ελάχιστα λεπτά!

Χρησιμοποιήθηκαν συνολικά 5 ηλεκτρόδια και 4 σφικτήρες επιμήκυνσης!

Η αρχική τιμή της άγνωστης γείωσης ήταν στα 30 ωμ και η τελική μέτρηση με το 7.5 μέτρα ηλεκτρόδιο έγινε 1.9 ωμ