Η γείωση κατασκευαστηκε με 3 διπλα ηλεκτροδια φ14 συνολικού βαθους 3 μέτρων με σφικτήρες επιμήκυνσης καθώς και μερικά βοηθητικά ακόμα. Τοποθετήθηκαν πλαστικά φρεάτια φρεάτια 3 κορυφές του τριγώνου για να είναι ορατή η κατασκευή και η όδευση του χαλκού καθώς και για μελλοντική συντήρηση των ενώσεων και πιθανή επέκταση της. Έγινε σκέπασμα με χώμα, άμμο και ξανά χώμα.

Η διαδρομή του χαλκού 25μμ2 έγινε μέσα σε σωλήνα κουβίδη μέχρι το ρολόι της ΔΕΗ. Τελική μέτρηση αντίστασης γείωσης μετά από πολύ προσπάθεια στα 4Ωμ! Λόγω της ιδιαιτερότητας της περιοχής (βουνό) καθώς και του εδάφους (λίγο βραχώδες) θεωρήθηκε το καλύτερο δυνατόν αποτέλεσμα έπειτα από 2 μέρες δουλειά.