Μελέτη και ηλεκτρολογική εγκατάσταση φωτισμού και συσκευών σε κατάστημα εστίασης