Ένα ακόμη μονοφασικό πινακάκι κατοικίας της hager παραδόθηκε από το συνεργείο μας.

Ακολούθησε μέτρηση αντίστασης μόνωσης, μέτρηση ρελέ, μέτρηση συνέχειας αγωγών γείωσης και φυσικά μέτρηση αντίστασης γείωσης!

Με το πολύ όργανο μετρήσεων της sonel mpi-520