Ηλεκτρολογική εγκατάσταση σε ολική ανακαίνιση διαμερίσματος